Ruprechtice u Meziměstí

Ruprechtice - xenolity v ignibritu

Foto 9. Kromě vyrostlic najdeme v ignibritech i subangulárně omezené xenolity jiných hornin. Stav 17.4.2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce