Ruprechtice u Meziměstí

Ruprechtice - stavba ingnibritu s drobnými vyrostlicemi

Foto 7. Textura ignibritů je porfyrická, drobné vyrostlice tvoří křemen a živce. Stav 17.4.2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce