Ruprechtice u Meziměstí

Ruprechtice - vybělený ingnibrit

Foto 6. Vzájemné přechody mezi tufy a ignibrity jsou zvýrazněny světlejšími polohami hornin, hranice těchto barevných variet je nepravidelná. Stav 17.4.2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce