Ruprechtice u Meziměstí

přístupová cesta k lokalitě Ruprechtice

Foto 5. Na konci vesnice pokračuje lesní cesta, která vede až na lokalitu. Stav 17.4.2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce