Ruprechtice u Meziměstí

kamenná suť na lokalitě Ruprechtice

Foto 3. Lokality poskytuje dostatek studijního materiálu ryolitových ignibritů. Stav 17.4.2006.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce