Rožmitál u Broumova

mapa rozšíření vulkanitů ve vnitrosudetské pánvi

Mapa 3. Schématický náčrt rozšíření svrchnopaleozoických vulanitů ve vnitrosudetské pánvi, podle Táslera et al. (1979). Vysvětlivky: 1 – ryolitové vulkanity permského stáří; 2 – bazaltové vulkanity permského stáří; 3 – vulkanity předpermské; 4 – sedimentární výplň vnitrosudetské pánve; 5 – okolní geologické jednotky.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce