Rožmitál u Broumova

Rožmitál - geologická situace okolí

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 04-32 Broumov. Vydal Ústřední śtav geologický, 1988. Redaktor listu V. Prouza. © Česká geologická služba. 

Vysvětlivky: 4 – deluviální kamenité hlíny a kamenité sutě, 8 – perm, martínkovické vrstvy: červenohnědé prachovce, jílovité prachovce, prachovité pískovce, 10 – perm, martínkovické vrstvy: vižňovský obzor, pestrobarevné aleuropelity, 11 – perm, olivětínské vrstvy: červenohnědé aleuropelity, arkózy a arkózovité pískovce, 15 – perm, olivětínské vrstvy: andezity příkrovu Rožce s polohami vulkanických brekcií a aglomerátů, 16 – perm, olivětínské vrstvy:andezitové tufy a aglomeráty, podřízené polohy andezitů, 19 – poloha andezitů ve spodní části olivětínských vrstev, 22 – perm, noworudské vrstvy: ryolitové tufy popelových proudů.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce