Rožmitál u Broumova

Rožmitál - poloha na turistické mapě

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000 č. 26 Broumovsko, Góry Kamienne a Stołowe (sektor B5). Vydala TRASA spol. s r.o. v roce 2002, web: http://trasa.cz. © Klub českých turistů.

Poloha lomu je vyznačena červeným bodem.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce