Rožmitál u Broumova

Rožmitál - sedimenty olivětínských vrstev

Foto 4. Psamitické sedimenty olivětínských vrstev náležející vulkanodetritické facii. Stav 17. 4. 2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce