Rožmitál u Broumova

Rožmitál - poloha vulkanické brakcie a aglomerátu

Foto 17. Ostrohranné úlomky hornin ve vulkanické brekcii jsou uloženy ve velmi jemnozrnné matrix. Stav 17. 4. 2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce