Rožmitál u Broumova

Rožmitál - tektonicky postižená hornina

Foto 11. Hornina pocházející ze silně tektonicky postižené zóny. Nápadná je silná alterace, hornina je rozpadavá. Na tyto zóny může být vázána Cu mineralizace. Stav 17. 4. 2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce