Rožmberk - Závratná

Rožmberk - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 32-24 Trhové Sviny. Vydal Český geologický ústav v roce 1992, redaktor listu S. Vrána. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – fluviální písčité hlíny a hlinité písky; 3 – deluviofluviální písčité hlíny a hlinité písky;
40 – moldanubikum: erlán; 45 – moldanubikum: muskovit-biotitová pararula.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce