Rozkoš - Orlík

Rozkoš - moldanubické horniny

Foto 6. Moldanubické migmatity jsou na lokalitě odkryty, ale jsou poměrně intenzivně navětralé. Stav 25.4.2008.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce