Rozkoš - Orlík

Rozkoš - terénní nerovnosti na lokalitě

Foto 4. Intenzivně zvlněný terén a místy zřetelné deprese prozrazují zbytky po těžební činnosti. Stav 25.4.2008.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce