Rozkoš - Orlík

Rozkoš - zbytky po těžební činnosti

Foto 12. Těžba do hloubky několika metrů byla prováděna za pomoci četných opěrných pilířů, které zpevňovaly důlní dílo. Stav 25.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce