Rozkoš - Orlík

Rozkoš - hrad Orlík

Foto 1. Silueta hradu Orlík, který stojí při cestě na lokalitu. Stav 25.4.2008.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce