Rohozná - Čertův hrádek

Rohozná - geologická mapaRohozná - geologická mapa

Mapa 1. Horní mapa 23-23 Jihlava, redaktor M.Veselá, ÚÚG, 1990. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 5 – deluviofluviální hlinitopísčité až hlinitokamenité sedimenty; 18 – moldanubický masiv: porfyrická biotit-muskovitickádvojslídná žula typ Čeřínek; 22 – moldanubický masiv: jemnozrnná dvojslídná žula; 23 – moldanubický masiv: dvojslídná žula, přechodný typ.

Spodní mapa 23-41 Třešť, redaktor M. Veselá, ČGÚ, 1992. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 5 – deluviální hlinitopísčitě až hlinitokamenité převážně soliflukční sedimenty;
12 – moldanubický masiv: hrubě porfyrická biotit-muskovitická žula; 13 – moldanubický masiv: drobnozrnná až středně zrnitá, místy porfyrická muskovit-biotitická žula; 16 – moldanubický masiv: jemnozrnná muskoviticko-biotitická žula; 30 – moldanubikum: cordierit.biotitický migmatit; 33 – moldanubikum: cordierit biotitická pararula.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce