Rohozná - Čertův hrádek

Čertův hrádek - lavicovitá odlučnost granitu

Foto 6. Výchozy Čertova hrádku mají velmi výraznou lavicovitou odlučnost, která byla zvýrazněna kvartérním mrazovým zvětráváním. Stav 10.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce