Rohozná - Čertův hrádek

Čertův hrádek - pohled na skalní hradby

Foto 3. Výchozy Čertova hrádku jsou stíněny vzrostlým bukovým porostem, výška stěn je až 10 m. Stav 10.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce