Rohozná - Čertův hrádek

Čertův hrádek - puklinové systémy

Foto 15. Lavicovitá odlučnost výchozů Čertova hrádku je rovněž doplněna výraznými systémy S a Q puklin, která dávají výchozům charakteristický vzhled. Stav 10.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce