Rohozná - Čertův hrádek

Čertův hrádek - lavicovitá odlučnost

Foto 13. Lavicovitá odlučnost výchozů Čertova hrádku je zvýrazněna horizontálním systémem ložních puklin. Stav 10.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce