Rohozná - Čertův hrádek

Čertův hrádek - exfoliační desky a šupiny

Foto 10. Exfoliační klenba Čertova hrádku se rozpadá do jednotlivých šupin a desek. Stav 10.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce