Rejta

Rejta - lom v granitech moldanubického plutonu

Foto 2. Etážový lom u obce Rejta založený v granitech moldanubického plutonu. Stav 26.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce