Ratboř

Ratboř - zvětralinový pokryv

Foto 9. Stavba zvětralinové zóny serpentinizovaného peridotitu, místy s polohami červeně zbarveného jaspisu. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce