Ratboř

Ratboř - silně přeměněný a navětralý peridotit

Foto 8. Intenzivně navětralý granátický serpentinizovaný peridotit se zbytky porfyroblastů granátu. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce