Ratboř

Lokalita je tvořena několika umělými odkryvy na pravé straně potoka

Foto 6. Lokalita je tvořena několika umělými odkryvy a haldami na pravé straně potoka. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce