Ratboř

Ratboř - serpentinizovaný peridotit s granátem

Foto 4. Relativně málo zvětralé ukázky serpenitinizovaného peridotitu s porfyroblasty granátu. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce