Ratboř

Ratboř - zvětralinový pokryv

Foto 10. Stavba zvětralinové zóny serpentinizovaného peridotitu se zvolna vyvětrávajícími zrny granátu. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce