Ratboř

Ratboř - přístupová cesta k lokalitě

Foto 1. Přístupová cesta k lokalitě vede po panelové cestě k vodárenskému objektu a pak je třeba pokračovat ještě asi 150 m. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce