Radčice u Plzně

Radčice - výchozy na lokalitě Čertova kazatelna

Foto 8. Výchozy Přírodní památky Čertova kazatelna jsou v těsné blízkosti silnice do centra Plzně, na vrcholu tvoří výraznou dominantu letohrádek Zámeček. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce