Radčice u Plzně

Radčice - povrchové morfologické zvětrávací tvary

Foto 38. Příkré erozní svahy a stěny byly modelovány činností vody. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce