Radčice u Plzně

Radčice - povrchové morfologické zvětrávací tvary

Foto 34. V pískovcových a slepencových profilech je řada zvětrávacích povrchových tvarů - skalní okna, římsy nebo voštiny. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce