Radčice u Plzně

Radčice - pískovce týneckého souvrství s polohami slepenců

Foto 17. Týnecké souvrství je tvořeno pískovci s polohami slepenců, které obsahují zaoblené valouny křemene. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce