Radčice u Plzně

Radčice - stavba arkózových pískovců kladenského souvrství

Foto 15. Textura pískovců a arkózových pískovců nýřanských vrstev kladenského souvrství. Stav 20.9.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce