Radčice u Plzně

Radčice - schématická mapa lokality

Foto 1. Schematická mapa lokality, která je označována jako Přírodní památka Čertova kazatelna.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce