Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad Střelou - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 11-24 Žlutice, vydal Český geologický ústav, 1995, redaktor listu O. Kodym. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 4 – fluviální písčité a hlinitopísčité štěrky; 5 – deluviální písčitohlinité sedimenty s úlomky hornin; 48 – středně zrnitý biotitický granit (čistecko-jesenický masiv); 52 – kralupsko-zbraslavská skupina: chlorit-sericitický fylit místy s biotitem, střídání metamorfovaných břidlic a drob, převaha břidlic;
53 – kralupsko-zbraslavská skupina: chlorit-sericitický fylit místy s biotitem s polohami štípatelného (pokrývačského) fylitu, polohy metamorfovaných drob.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce