Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad Střelou - drobný lůmek na pokrývačské fylity

Foto 3. Severně od Rabštejna je hned vedle lesní cesty opuštěný lom, založený v pokrývačských fylitech barrandienu. Stav 10.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce