Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad Střelou - chlorit-sericitické fylity kralupsko-zbraslavské skupiny

Foto 23. Chlorit-sericitové fylity kralupsko-zbraslavské skupiny barrandienu mají tmavě šedou barvu s hedvábným leskem a výraznou foliaci. Stav 10.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce