Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad Střelou - chlorit-sericitické fylity kralupsko-zbraslavské skupiny

Foto 11. Opuštěný lom založený v chlorit-sericitových fylitech kralupsko-zbraslavské skupiny barrandienu. Stav 10.10.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce