Prosetín u Skutče

Prosetín - turistická mapa s vyznačením lokality

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 47 Vysokomýtsko a Skutečsko (sektor E1), vydala TRASA spol. s r. o. v roce 2000, web: http://trasa.cz. © Klub českých turistů.

Činný lom je vyznačen červeným bodem.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce