Prosetín u Skutče

Prosetín - přechody mezi různými typy granodioritů

Foto 8. Přechod mezi drobně a středně zrnitým granodioritem. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce