Prosetín u Skutče

Prosetín - jámový lom v granodioritech železnohorského plutonu

Foto 2. Jámový etážový lom založený v granodioritech až tonalitech železnohorského plutonu. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce