Prosetín u Skutče

Prosetín - těžba granodioritových kvádrů

Foto 17. Těžba probíhá vylamováním bloků horniny, která je pak dále zpracovávána. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce