Prosetín u Skutče

Prosetín - chlorit na puklině granodioritu

Foto 16. Na puklinách granodioritů se místy objevuje mineralizace alpského typu s chloritem. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce