Prosetín u Skutče

Prosetín - uzavřeniny mafických hornin v granitu

Foto 13. Biotitové až muskovit-biotitové granity a granodiority obsahují četné ostrohranné uzavřeniny granodioritů až dioritů. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce