Prosetín u Skutče

Prosetín - uzavřeniny mafických hornin v granodioritech

Foto 10. Uzavřeniny dioritu až tonalitu v granodioritech. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce