Předhradí u Skutče

Předhradí - textura slabě metamorfované droby

Foto 9. Na horninách jsou zřetelné projevy slabé kontaktní metamorfózy, např. zřetelná foliace a lineace. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce