Předhradí u Skutče

Předhradí - střídání drob a břidlic v komplexu slabě metamorfovaných hornin

Foto 4. Komplex slabě metamorfovaných hornin, ve kterém se střídají droby a břidlice hlinecko-rychmburského souvrství. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce