Předhradí u Skutče

Předhradí - kalcit na puklinách hornin

Foto 19. Na puklinách hornin se běžně objevuje kalcitová výplň. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce