Předhradí u Skutče

Předhradí - textura slabě metamorfované břidlice

Foto 18. Velmi jemně zrnitá textura jílové břidlice se zřetelnou vrstevnatostí, resp. metamorfní foliací. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce